fbpx

VN STEEL INTERTRADE, 2000.0 ตร.ม.

โครงการออกแบบพื้นที่สำนักงานบนพื้นที่โรงงานแห่งใหม่  ออกแบบให้เป็นโครงสร้างเปิดเห็นระบบโครงสร้างต่างๆ และใช้วัสดุที่สวยงามด้วยตัววัสดุเอง เช่น เหล็กและซีเมนต์ขัดมัน

ผนังกระจกสูง และติดมู่ลี่ไม้เพื่อบังสายตาที่ความสูงประมาณ 2.20 m. ช่วยให้ลดความอึดอัดของโครงสร้างผนัง แต่ยังมีความเป็นส่วนตัวอยู่

Share This.

Call Now Button